Pro firmu Ateko a.s. Hradec Králové v byl letech 2015 (Korea), 2015 (Španělsko), 2017 (USA), 2019 (Čína) dodán řídicí systém, zpracován uživatelský SW pro řídicí automat, zpracována vizualizace radonových jednotek. Jako HW řídicího systému byl použit CompactLogix od firmy Allen Bradley. Vizualizace byla realizována na bezventilátorových PC Sumicom pomocí SW Reliance od firmy Geovap Pardubice. Byla proveda instalace a oživení na místě.